הקרן לפיתוח ועיצוב

הקרן לפיתוח ועיצוב הוקמה כדי לסייע ולעודד עסקים לפתח מוצרים חדשים או לשדרג מוצרים קיימים עתירי עיצוב ולשווקם בהצלחה. מטרת הקרן לעודד את התעשייה המקומית בתחומי עיצוב תעשייתי מתקדם וחדשני, כך ניתן גם לעודד תחרות גבוהה יותר ולהרחיב את הפעילות העסקית בארץ ובחו"ל.

מעצבים שמעוניינים לקבל סיוע מהקרן לפיתוח ועיצוב

עלויות פיתוח מוצר חדש גבוהות ומחייבות השקעה עצומה, לעסקים רבים אין את היכולת הפיננסית לממן פרויקטים חדשים עתירי עיצוב תעשייתי. לכן, מדינת ישראל החליטה לסייע לעסקים בארץ לקדם פרויקטים ולהשקיע בתחומי פיתוח ועיצוב מוצרים תעשייתיים חדשים.

מענקי שיווק ופיתוח בתכנית לפיתוח ועיצוב מוצרים

הקרן לפיתוח ועיצוב מנוהלת על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, מענקי השיווק והפיתוח מהקרן מיועדים לעודד עיצוב תעשייתי חדשני ומתקדם בקרב עסקים בתעשייה הישראלית המסורתית ובתעשייה המסורתית המעורבת. כאמור, מטרת הקרן לעודד פיתוח מוצרים חדשים בעלי עיצוב מתקדם, לשדרג מוצרים קיימים באמצעות עיצוב תעשייתי חדשני, לפתח אריזות חדשות ועתירות עיצוב, ובכך גם להגביר את כושר התחרותיות של מקבלי המענק.

קהל היעד של התכנית הוא עסק או תאגיד רשום כחוק בישראל הפועל בענפי התעשייה המסורתית ומעסיק עד 100 עובדים. רק עסקים בהם הליך הפיתוח מתבצע בישראל רשאים להגיש בקשה למענק. גובה הסיוע עד 200,000 ₪ כאשר מתוך כלל כספי הקרן והסיוע יש תקציב מיוחד וקבוע של עד מיליון ₪ לעסקים הממוקמים ביישובי הדרום ועד מיליון ₪ נוספים לעסקים במגזרי המיעוטים בארץ.

חשוב לציין כי הקרן לפיתוח ועיצוב מציעה השתתפות בשיעור של עד 60% מגובה תוכנית הפיתוח אשר אושרה על ידי ועדה מקצועית האחראית על הקרן, ועד לתקרה של 200,000 ₪. כדי לשפר סיכויים לקבלת המענק יש לשכנע את הוועדה האחראית כי תוכנית הפיתוח מציאותית וכי היא חדשנית בתחומה. כמו כן, יש להוכיח יכולת כלכלית על מנת לפתח מוצר עתיר עיצוב וחשוב לשכנע את הוועדה כי התכנית תוביל ליצירת מקומות תעסוקה חדשים, לגידול ברווחי העסק ולהכנסות נוספות עבור העסק.

למידע נוסף אודות הקרן לפיתוח ועיצוב וכדי לשפר סיכויים לקבל מענקי שיווק ופיתוח מהקרן, השאירו פרטים באתר. צוות המומחים של מרכז העזרה לעסקים מתמחה במילוי הטפסים הנדרשים ובהגשת תכנית מקצועית המשפרת משמעותית את הסיכוי לקבל את המענק מהקרן.