קרן לסיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר עד 100,000 ₪

עסקים קטנים תורמים ליצירת מקומות תעסוקה חדשים, להעסקת עובדים מכל המגזרים וליציבות המשק. המדינה מודעת לחשיבותם של העסקים הקטנים לכן החליטה בתחילת שנת 2016 להגדיל את התקציב של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הפועלת מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. באמצעות קרן הסיוע לעסקים קטנים אפשר לקבל הלוואות שונות, ביניהן קרן מסלול מהיר להלוואות עד 100,000 ₪.

בעל עסק מחזיק צ'ק שקיבל כהלוואה

קרן מסלול מהיר להלוואות לעסקים קטנים

מדינת ישראל מציעה דרך קרן סיוע לעסקים קטנים, עם מחזור מכירות עד 3 מיליון ₪, הלוואה במסלול מהיר לסכום של עד 100,000 ₪. אישור ההלוואה תלוי בהמלצת הגוף המתאם הממונה מטעם הקרן כדי לבדוק את יכולת ההחזר של העסק, ניתן להגיש בקשה גם ישירות לאחד הבנקים שזכו במכרז הקרן, ולאחר בדיקה כלכלית לעסק על ידי הבנק מתקיים דיון טלפוני מהיר כדי להחליט האם לאשר את ההלוואה או לדחות אותה.

חשוב להדגיש כי הלוואה במסלול מהיר לעסקים קטנים אינה מצריכה דיון בוועדת האשראי כפי שנהוג בהלוואות גבוהות יותר באמצעות הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. דרך קרן סיוע לעסקים קטנים ניתן לקבל בהליך מהיר הלוואה מהירה עד 100,000 ₪ כל עוד העסק עומד בתנאי סף כמו מחזור שנתי עד 3 מיליון ₪, לעסק אין חובות לרשויות המס, חשבונות בנק של בעלי המניות בעסק אינן מוגבלים או מוטלים עליהם עיקולים ועוד.

תנאי ההלוואה במסלול מהיר מהקרן

קרן לסיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר עד 100,000 ₪ מציעה הלוואה עד חמש שנים עם אפשרות לדחיית תשלומים (גרייס) לתקופה של 6 חודשים. תנאי הריבית כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות דומות, וזאת על פי שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי. על העסק להעמיד בטחונות עד 25% מסך ההלוואה, במקרים מסוימים נדרשים גם בעלי העסק להעמיד ערבויות אישיות על מלוא סכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה במסלול מהיר עד 100,000 ₪ למטרות שונות, בין היתר למטרת הקמת עסק קטן חדש ולמטרת השקעות והרחבת עסק קיים. כדי לשפר סיכויים לקבל את ההלוואה מומלץ למלא את הטפסים בעזרת צוות המומחים של מרכז העזרה לעסקים, לאחר מילוי הטפסים ואיסוף המסמכים הרלוונטיים להגשת הבקשה, תועבר הבקשה לידי הבנק עם המלצה לאישור הבקשה.

למידע נוסף בנושא הלוואות מהירות מהקרן לעסקים קטנים השאירו פרטים באתר. צוות המומחים של מרכז העזרה לעסקים יחזור אליכם במהירות ויסייע לכם במילוי הבקשה והגשת הטפסים. כמו כן, המומחים שלנו יכולים לסייע לכם לקבל הלוואות מהירות במסלולים נוספים עם תנאים אטרקטיביים, וזאת ללא כל עלות או התחייבות מצדכם.