הקרן החדשה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

מצוקת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בארץ גורמת לעסקים רבים נזק כלכלי עצום, למרות שידוע לכל על חשיבותם הרבה כמנוע צמיחה למשק הישראלי. לכן, כדאי לדעת כי הקרן החדשה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מציעה מגוון מסלולי הלוואה המסייעים לעסקים רבים בארץ. הקרן הוקמה במטרה להציע סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, והיא מיועדת לעסקים בעלי מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪.

כסף שניתן כהלוואה מהקרן החדשה לסיוע

הלוואות עסקיות מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים

החל מ- 10/4/2012 פועלת הקרן החדשה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, הקרן מעניקה הלוואות בשלושה מסלולי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים. על העסק להגיש בקשה מסודרת למנהלי הקרן, ולאחר בדיקה יועבר הטיפול לבנקים שזכו במכרז.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה במטרה לסייע ליזמים ולעסקים בעלי מחזור עד 100 מיליון ₪. ניתן לקבל הלוואות עסקיות מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים לצרכי הרחבת עסק קיים, לפיתוח העסק ולתפעול שוטף (הון חוזר), להשקעה בציוד ולמטרות נוספות המוגדרות בתקנון הקרן.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מציעה הלוואות אטרקטיביות במסלול עסקים בהקמה, ההלוואה נועדה לסייע ליזמים המעוניינים להקים עסק חדש אך נדרשת השקעת הון עצמי של היזם של לפחות 20% מהסכום. כמו כן, הקרן לסיוע לעסקים קטנים מציעה הלוואות במסלול הון חוזר לעסקים בצמיחה הזקוקים לסיוע במימון פער תזרימי, וניתן לקבל הלוואות במסלול השקעות לצרכי הרחבת העסק הקיים, במסלול זה נדרשים היזמים לגייס לפחות 20% הון עצמי.

בנוסף, ניתן לקחת הלוואות עסקיות מהקרן לעסקים קטנים במסלול מהיר עד לסכום של 100,000 ₪, הלוואות אלה מיועדות לעסקים זעירים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם אינו עולה על 3 מיליון ₪.

תנאי ההלוואות מהקרן לעסקים קטנים

לכל מסלול הלוואה יש תנאים קבועים מראש, כך לדוגמה סכום ההלוואה מהקרן ייקבע על פי המחזור השנתי של העסק בשנה החולפת. ברוב המסלולים תקופת ההלוואה לא תעלה על חמש שנים, למעט מסלול חדש המיועד לעסקים המשקיעים בתעשייה ויכולים בתנאים מסוימים לקבל הלוואה לתקופה של עד 12 שנים. ברוב מסלולי ההלוואה קיימת אפשרות לגרייס לחצי שנה, וניתן לבחור מבין 3 מסלולי הלוואה אפשריים-

  • שקלי צמוד למדד
  • שקלי לא צמוד
  • שקלי צמוד לדולר

ראוי לציין כי הבנקים עשויים לדרוש ביטחונות ממבקש ההלוואה, בכפוף לתנאי המכרז ותנאי ההלוואות מהקרן ובהתאם לשיקול דעת של הבנק.

למידע נוסף, לשיפור הסיכוי לקבל הלוואה מהקרן החדשה, ולהצעה אטרקטיבית להלוואות נוספות לעסקים, השאירו פרטים באתר. צוות מרכז העזרה לעסקים יחזור אליכם בהקדם, ללא עלות או התחייבות מצדכם.