מה נדרש לצורך קבלת הלוואה מקרנות המדינה?

הלוואה לעסקים מקרנות המדינה נחשבת לאופציה משתלמת עבור עסקים קטנים ובינוניים שמחזור המכירות השנתי שלהם אינו עולה על 100 מיליון ₪. ניתן לקבל הלוואות במסלולים שונים, בהתאם לצרכי העסק, לתקופה של עד 5 שנים ברוב המסלולים. כדי לקחת הלוואה יש למלא טופס בקשה לקרן מדינה, להגיש אותו לגוף המתאם, כמו חברת BDSK, ולאחר אישור הבקשה, הנושא יועבר לטיפול על ידי אחד הבנקים.

משקפיים ומחשבון

מה נדרש לצורך קבלת הלוואה מקרנות המדינה?

הלוואות מדינה לעסקים ניתנות לעסקים קיימים או ליזמים המעוניינים להקים עסק חדש. הלוואה מקרנות מדינה מיועדת לעידוד הצמיחה במשק ולסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. ניתן לקבל מגוון הלוואות כמו הלוואה לצרכי הון חוזר, להשקעה בעסק, לרכישת ציוד ומכונות וכאמור, גם לצורך הקמת עסק חדש.

יש לעמוד בתנאי סף כמו עסק קטן או בינוני המאוגד בישראל עם מחזור עד 100 מיליון ₪, ללא חובות לרשויות השונות, וללא הליכי הוצאה לפועל שונים. יש למלא טופס בקשות להלוואת מדינה ולצרף מסמכים רלוונטיים כמו מאזן בוחן לשנה החולפת, טפסי 102, דוחות מבוקרים לחברות עם מחזור גבוה מ- 25 מיליון ₪, דוחות מע"מ עדכניים לשנת המס החולפת, פירוט ניכיונות ודוחות של פירוט הלוואות עם לוחות סילוקין, ועסק מורשה נדרש לצרף דוחות רווח והפסד ושומות מס.

כמו כן, יש לצרף לטופס הבקשה אישור הפקדה בסך 250 ₪ (נכון לשנת 2016) לטובת החשב הכללי היושב במשרד האוצר, עלות זו היא עבור בדיקה כללית.

כדאי לדעת כי טופס בקשה לקרן מדינה מחייב מילוי תצהיר עם פרטי מבקש ההלוואה ואישור עורך דין, אישור יו"ר דירקטוריון, דוח מיוחד של רואה חשבון כולל חוות דעת, כתב ויתור על סודיות וייפוי כוח.

ראוי לציין כי טופס בקשות להלוואת מדינה ניתן למלא באופן עצמי ולהגיש לבד, עם זאת מומלץ במקרים מסוימים למלא את הטפסים בעזרת גורם מקצועי ומנוסה כדי להבטיח את הצלחת התהליך.

לפרטים נוספים בנושא מה נדרש לצורך קבלת הלוואה מקרנות מדינה השאירו פרטים באתר וצוות המומחים של מרכז העזרה לעסקים יחזור אליכם בהקדם.