חוק אשראי הוגן

7 דקות קריאה

הלוואה לעסק בלחיצת כפתור

80,000
המשך

פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע''מ
חזרה
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

500,000
0
10,000,000

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות מדינה
סולו מהבנק - (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
חזרה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

3
1
20

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
חזרה

מה הגיל שלך ?

28
18
90

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
חזרה

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש

חזרה
הגש בקשה

, בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם. בשעות הקרובות יחזרו אליך עם הצעה להלוואה לעסק שתתאים לצרכיך.

הלוואה לעסק חדש
הלוואה לעסק קיים


חוק אשראי הוגן
הוא חוק ישראלי שנחקק בשנת 1993 במטרה להגן על לווים מפני תנאים מקפחים בהלוואות חוץ-בנקאיות. החוק עבר תיקון משמעותי בשנת 2023, במטרה להרחיב את תחולת החוק ולחזק את זכויות הלווים.

תחולת החוק

חוק אשראי הוגן חל על כל הלוואה חוץ-בנקאית, לרבות הלוואות מגורמים חוץ-בנקאיים, הלוואות לרכישת רכב, הלוואות לצורך אירועים מיוחדים, הלוואות לצורך לימודים, ועוד. החוק אינו חל על ההלוואות הבאות:

👈 הלוואות שאין בהן תמורה נוספת מעבר לסכום הכסף שניתן בפועל

👈הלוואות שבהן התמורה הנוספת היא הצמדה לשער החליפין למטבע זר או למדד המחירים לצרכן

👈 הלוואות שמוענקות על ידי גופים שאינם עוסקים במתן אשראי למטרת רווח

במילים אחרות, החוק חל על כל הלוואה חוץ-בנקאית שניתן תמורה נוספת עבורה, ללא קשר לסוג ההלוואה, למטרתה, או לגודל סכום ההלוואה.

להלן דוגמאות להלוואות שחל עליהן החוק:

הלוואה לרכישת רכב, לרבות הלוואה לרכישת רכב חדש, משומש, או מימון באמצעות טרייד-אין, הלוואה לצורך אירוע מיוחד, כגון חתונה, בר מצווה, או ברית מילה הלוואה לצורך לימודים, לרבות הלוואה לתואר ראשון, שני, או שלישי הלוואה לצורך הוצאות שוטפות של חיי היום-יום, כגון מזון, חשמל, מים ועוד.

להלן דוגמאות להלוואות שאינן חלות על החוק:

הלוואה ללא ריבית או עמלות, כגון הלוואה ממשפחה או מחבר.

-הלוואה שבה התמורה הנוספת היא הצמדה לשער החליפין למטבע זר או למדד המחירים לצרכן, כגון הלוואה צמודת דולר או הלוואה צמודת מדד.

-הלוואה שמוענקת על ידי גופים שאינם עוסקים במתן אשראי למטרת רווח, כגון הלוואה מקרן פילנתרופית או הלוואה מגופים ציבוריים.

לנוחיותך, נסכם זאת בטבלה הבאה:

סוג הלוואההאם החוק חל?
הלוואה חוץ-בנקאיתכן
הלוואה מגורמים חוץ-בנקאייםכן
הלוואה לרכישת רכבכן
הלוואה לצורך אירועים מיוחדיםכן
הלוואה לצורך לימודיםכן
הלוואה שאין בה תמורה נוספת מעבר לסכום הכסף שניתן בפועללא
הלוואה שבה התמורה הנוספת היא הצמדה לשער החליפין למטבע זר או למדד המחירים לצרכןלא
הלוואה שמוענקת על ידי גופים שאינם עוסקים במתן אשראי למטרת רווחלא

זכויות הלווים

חוק אשראי הוגן מקנה ללווים מספר זכויות חשובות, ובהן:

 • זכות לקבל מידע מלא ומדויק על תנאי ההלוואה. המלווה חייב לספק ללווה את כל המידע הרלוונטי על ההלוואה, לרבות סכום ההלוואה, הריבית, עמלות, דמי פירעון מוקדם, ועוד. המידע חייב להיות מוגש בצורה ברורה וקלה להבנה.
 • זכות לבחור את תנאי ההלוואה. הלווה רשאי לבחור את התנאים המתאימים לו ביותר, לרבות סכום ההלוואה, הריבית, ומשך ההלוואה.
 • זכות לקבל הסבר על תנאי ההלוואה. המלווה חייב להסביר ללווה את משמעות תנאי ההלוואה, לרבות ההשלכות הכלכליות של לקיחת ההלוואה.
 • זכות לפרוע את ההלוואה מוקדם. הלווה רשאי לפרוע את ההלוואה מוקדם, ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם.
 • זכות להגנה מפני הטרדה. המלווה אינו רשאי להטריד את הלווה במטרה לגבות את ההלוואה.

תיקון חוק אשראי הוגן בשנת 2023

תיקון חוק אשראי הוגן בשנת 2023 ביצע מספר שינויים משמעותיים בחוק, במטרה להגן על לווים מפני תנאים מקפחים ולהרחיב את תחולת החוק. בין השינויים הבולטים ניתן למנות את הדברים הבאים:

הגדלת הריבית המקסימלית שניתן לגבות מהלווים. הריבית המקסימלית שניתן לגבות מהלווים ירדה מ-100% ל-60% לשנה.

הגבלת עמלות האשראי. עמלות האשראי שהותר לגבות מהלווים הוגבלו, ובכלל זה עמלות פתיחת תיק, עמלות ביצוע פעולות, עמלות פיגורים, ועוד.

הרחבת תחולת החוק. תחולת החוק הורחבה כך שתכלול גם הלוואות לצורך הוצאות שוטפות של חיי היום-יום, כגון מזון, חשמל, מים, ועוד.

הגדרות החוק

הגדרות חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן מגדיר מספר מושגים חשובים, ובהם:

 • הלוואה – כל עסקת אשראי, לרבות ניכיון שטר, ולמעט סוגי עסקאות אשראי ששר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט קבע לגביהן כי הוראות חוק זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן בשל כך שהן לא מקיימות את תכליות החוק.
 • לווה – כל אדם שקיבל הלוואה, לרבות כל תאגיד או שותפות.
 • מלווה – כל אדם או תאגיד שמעניק הלוואה.
 • ריבית – התמורה המשולמת למלווה עבור ההלוואה.
 • עמלה – כל תשלום נוסף שניתן למלווה בקשר להלוואה, לרבות עמלות פתיחת תיק, עמלות ביצוע פעולות, עמלות פיגורים, ועוד.

הלוואה

חוק אשראי הוגן מגדיר הלוואה באופן רחב, וכולל בתוכו מגוון רחב של עסקאות אשראי. בין היתר, הלוואה יכולה להיות:

 • הלוואה לרכישת רכב
 • הלוואה לצורך אירועים מיוחדים
 • הלוואה לצורך לימודים
 • הלוואה לצורך הוצאות שוטפות של חיי היום-יום

לווה

חוק אשראי הוגן מגדיר לווה באופן רחב, וכולל בתוכו כל אדם שקיבל הלוואה, לרבות כל תאגיד או שותפות.

מלווה

חוק אשראי הוגן מגדיר מלווה באופן רחב, וכולל בתוכו כל אדם או תאגיד שמעניק הלוואה. בין היתר, מלווה יכול להיות:

 • בנק
 • חברת אשראי חוץ-בנקאית
 • גורם אחר המעניק הלוואות למטרת רווח

ריבית

חוק אשראי הוגן מגדיר ריבית באופן רחב, וכולל בתוכו כל תשלום המשולם למלווה עבור ההלוואה. בין היתר, ריבית יכולה להיות:

 • ריבית קבועה
 • ריבית משתנה
 • ריבית פריים

עמלה

חוק אשראי הוגן מגדיר עמלה באופן רחב, וכולל בתוכו כל תשלום נוסף שניתן למלווה בקשר להלוואה. בין היתר, עמלות יכולות להיות:

 • עמלות פתיחת תיק
 • עמלות ביצוע פעולות
 • עמלות פיגורים

גובה הריבית המקסימלית

חוק אשראי הוגן קובע תקרת ריבית מקסימלית אחידה של ריבית בנק ישראל + 15% לבנקים ולגופים חוץ-בנקאיים. על הלוואות קצרות מועד (עד 3 חודשים), המקסימום הוא ריבית בנק ישראל + 20%.

החוק קובע גם כי ריבית על הלוואה לא תעלה על הריבית הממוצעת של הלוואות דומות בגודל ובמשך, כפי שמפרסם בנק ישראל.

החוק נועד להגן על לווים מפני תנאים מקפחים, ובכלל זה ריבית גבוהה מדי.

עונשים שיש לקחת בחשבון

עונשים על הפרת חוק אשראי הוגן

רשות שוק ההון היא הגורם המוסמך לאכוף את חוק אשראי הוגן. הרשות רשאית להטיל על מלווה קנס בגובה של עד 50,000 ש"ח בגין הפרת הוראות החוק, ואף להורות למלווה לפעול לתיקון ההפרה.

להלן דוגמאות להפרות חוק אשראי הוגן שיכולות לגרור קנס:

 • אי-מתן מידע מלא ומדויק על תנאי ההלוואה
 • גביית עמלה שלא כדין
 • הצבת תנאי הלוואה מקפחים
 • הטרדת לווה במטרה לגבות את ההלוואה

עונשים על לקיחת הלוואות חוץ-בנקאיות

לווים אינם צפויים לעונש בגין לקיחת הלוואות חוץ-בנקאיות, גם אם ההלוואות אינן עומדות בהוראות חוק אשראי הוגן. עם זאת, לווים שייקחו הלוואות חוץ-בנקאיות בתנאי ריבית גבוהים מדי, עלולים למצוא את עצמם בבעיה כלכלית.

לווים המבקשים לקחת הלוואה חוץ-בנקאית, מומלץ להם לבדוק היטב את תנאי ההלוואה לפני לקיחת ההלוואה. ניתן להיעזר באתר האינטרנט של בנק ישראל כדי לקבל מידע על הריבית הממוצעת של הלוואות דומות.

בואו נסכם..

חוק אשראי הוגן נועד להגן על לווים מפני תנאים מקפחים בהלוואות חוץ-בנקאיות. החוק קובע כי לווים זכאים לקבל מידע מלא ומדויק על תנאי ההלוואה, וכי ריבית ההלוואה לא תעלה על ריבית בנק ישראל + 15% (להלוואות לטווח ארוך) או 20% (להלוואות לטווח קצר).

תשובות לשאלות שהכי מעניינות אתכם
מהם הזכויות שלי כלקוח במסגרת חוק האשראי הוגן?

💡 יש לך זכויות לקבלת מידע אישי נכון, לפעול נגד טעויות בדיביים, ולקבל הסברים ברורים על תנאי העסקה.

איך אני יכול לבדוק את נתוני האשראי שלי ולוודא שהם נכונים?

💡 יש לך זכות לקבלת דוח אשראי חינם פעם בשנה מחברות האשראי.

מהם התנאים המינימליים שחברת האשראי יכולה לקבוע על פי חוק האשראי הוגן?

💡 חובה לקבוע תנאים הוגנים וברורים, ולא להטיל תנאים שעשויים לגרום לקושי ללקוח.

מהם התהליכים המוקנים לי כלקוח אם אני חושב שיש טעויות בדיביים או בנתוני האשראי שלי?

💡 ניתן לפנות לחברת האשראי ולבקש תיקון או הסבר, ויש תהליכים מקובלים לטיפול בתלונות.

מהם דרכי הגנה נגד פרקליטות או הפרת חוקים מצד חברות אשראי?

💡 ניתן לפנות להגשת תלונה לרשות האשראי או לבצע פעולות משפטיות כדי להגן על זכויותיך.

לבדיקת זכאות להלוואה מלא את הסכום המבוקש:

התחילו בדיקת זכאות להלוואה

בחר את סכום ההלוואה המבוקש

100,000
80,000
2,000,000
המשך

פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע''מ
חזרה
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

500,000
0
10,000,000

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות מדינה
סולו מהבנק - (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
חזרה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

3
1
20

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
חזרה

מה הגיל שלך ?

28
18
90

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
חזרה

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש

חזרה
הגש בקשה

, בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם. בשעות הקרובות יחזרו אליך עם הצעה להלוואה לעסק שתתאים לצרכיך.