עמלות פירעון מוקדם

רבים ממבקשי הלוואות גדולות, כמו משכנתא, לא מודעים לסוג של קנס שעליהם לשלם במידה הם מעוניינים לפרוע אותה לפני המועד שנקבע.

קנס זה נקרא עמלת פירעון מוקדם ויש כמה דברים שחשוב לדעת אותם.

מחשבון שבו מחשבים עמלת פרעון מוקדם להלוואה

קנס משכנתא

דמיינו מצב בו לקחתם משכנתא לעשרים שנה ובאורח פלא נפל לידיכם סכום כסף שיאפשר לכם לפרוע את ההלוואה מיידית ולהשתחרר מעול המשכנתא. נשמע קל? לא אצל הבנקים. אם החלטתם להחזיר את סכום ההלוואה מוקדם ממה שנקבע מראש, תחויבו בתשלום קנס שנקרא עמלת פירעון מוקדם.

החדשות הטובות הן שעמלה זו מתייחסת רק למשכנתאות שהן צמודות מדד. בהלוואות מסג זה מסוכם עם הבנק גובה הריבית שתשולם לו בגין ההלוואה. הבנק מחשב ריבית זו לתקופה שסוכמה, למשל עשרים שנה. במידה ולאחר חמש שנים אתם מעוניינים להקדים את פירעון ההלוואה, הבנק מבצע חישוב של הסכום ש"יפסיד" בגין הריבית של חמש עשרה השנים שנותרו לסיום ההלוואה וגובה מכם עמלת היוון שתסייע לכסות את הפסדיו.

קשה לחשב מראש ולבד את הסכום המדויק של עמלת פירעון מוקדם שמורכבת מהפרש הריביות בין התקופה בה נטלתם את המשכנתא לבין מועד הפירעון המוקדם שלה, כפול מספר השנים שנותרו להחזר ההלוואה וכפול הסכום ששולם לבנק.

כדי להבין את סדר הגודל של עמלה זו ניתן להיעזר במחשבון משכנתאות א לקבל יעוץ מגורם מומחה שיוודא את כדאיות הפירעון המוקדם.

מרכז העזרה לעסקים מזמין אתכם למלא את פרטיכם בטופס המקוון שבאתר ולקבל מידע וסיוע מקצועי שישפוך אור על סוגית גובה העמלה שתדרשו לשלם במקרה של פירעון הלוואה מוקדם.