מע"מ על בסיס מזומן

העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מהווים את החלק הארי של הסביבה העסקית בישראל ותרומתם אינה מצטמצמת רק בתחומים הכלכליים. בתי העסק הקטנים הם לעתים היחידים שפועלים באזורי הפריפריה, תורמים לתחרות מול הקונצרנים הגדולים, מספקים מקומות עבודה ויוצרים גיוון חשוב בסביבה הכלכלית.

גרף תשלומי מע"מ

מכיוון שהמדינה מכירה בחשיבותם של העסקים הקטנים, ישנם מאמצים מצידה לסייע בתחומים שונים, בין אם זה בערבות על אשראי לצרכים שונים או שינויים בחוקי המס, כך שיקלו על ההתנהלות העסקית השוטפת.

מע"מ על בסיס מזומן – מה היה המצב לפני השינוי בחוק?

לפני השינויים האחרונים בחוק המע"מ, ההתייחסות כלפי העסקים הקטנים הייתה נוקשה למדי והקריטריונים, בהם החברות הללו היו צריכות לעמוד, היו זהים לאלה של הקונצרנים הגדולים במשק. כך, למעשה, בעלי העסקים היו מחויבים לשלם מס ערך מוסף ברגע הוצאת החשבונית ולדווח על התשלומים הסדירים לרשויות המיסים בצורה שוטפת. בעל עסק שאינו פעל לפי החוק, היה חשוף לקנסות ואף סנקציות פליליות במקרים חריגים (העסקים היחידים שקיבלו אישור לשלם מע"מ על בסיס מזומן היו מתחום השירותים).

מבחינת העסקים הקטנים, תשלום מע"מ ברגע הוצאת החשבונית היווה קושי משמעותי מבחינה פיננסית. זאת בגלל שפעמים רבות, התשלום בפועל עבור המוצרים מועבר בשלבים מאוחרים יותר – בין אם זה באשראי, בצ'קים או תשלומים דחויים מסוג אחר. החובה לשלם מס טרם קבלת הכסף בפועל פגעה ברמת הרווחיות הנמוכה גם כך של עסקים קטנים.

החידושים בחוק מע"מ על בסיס מזומן

השינויים ההדרגתיים בחוק המע"מ הובילו למצב חדש עבור העסקים הקטנים, כאשר כעת אין הם מחויבים בתשלום מע"מ אלא רק לאחר העברת תשלום של כסף מזומן בפועל עבור המוצרים שנרכשו על ידי הלקוחות. התיקון לחוק מתייחס כיום לעסקים מתחום השירותים אשר מחזור עסקיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪ ועל עסקים מתחום היצור שמחזור עסקיהם אינו עולה על 1.95 מיליון ₪. מדובר כאן על כמות עצומה של עסקים שנופלים תחת הקטגוריות הללו (כ-70% מכלל החברות במשק) וכעת הם מקבלים הקלות משמעותיות בהתנהלות שלהם מול רשויות המס.

לאחר השינויים בחוק, לקוחות אשר יבצעו עסקאות מול החברות הנ"ל יקבלו בשלב הראשוני חשבונית עסקה בלבד וימסור אותה ללקוח. בשלב השני, לאחר שהכסף מועבר בפועל לבית העסק, יוציא בעל העסק חשבונית מס ויעביר אותה לרשויות המתאימות. מעבר לכך, בניגוד לעבר, הלקוחות לא יוכלו לדרוש מבית העסק חשבונית מס טרם העברת הכסף במזומן. דרישה כזו תהווה בגדר של עברה על החוק וזכותם החוקית של בעלי העסקים לסרב לה.

אנו במרכז העזרה לעסקים מעוניינים לקשר בין עסקים קטנים וגופים פיננסיים אשר מציעים אשראי בתנאים אטרקטיביים ובנוסף לספק מידע רלוונטי על הסביבה העסקית בישראל. במידה ויש לך שאלות נוספות על חוק מע"מ על בסיס מזומן, השאר את הפרטים האישיים שלך בעמוד זה ואנו נחזור אליך במהירות האפשרית.