פתיחת חברה

קובי שמואל כותב: קובי שמואל
3 דקות קריאה

הלוואה לעסק בלחיצת כפתור

80,000
המשך

פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע''מ
חזרה
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

500,000
0
10,000,000

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות מדינה
סולו מהבנק - (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
חזרה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

3
1
20

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
חזרה

מה הגיל שלך ?

28
18
90

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
חזרה

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש

חזרה
הגש בקשה

, בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם. בשעות הקרובות יחזרו אליך עם הצעה להלוואה לעסק שתתאים לצרכיך.

הלוואה לעסק חדש
הלוואה לעסק קיים

פתיחת חברה בע"מ- איך עובד ההליך?

חברה בע"מ היא ישות משפטית לכל דבר. מי שאמון על הסדרת הרישום שלה הוא רשם החברות ולפני שאושרה אצלו, חברה לא יכולה לפעול בשום אופן וצורה.

שמה של חברה יכול להיות כל שם, ובתנאי שאינו שם של סימן מסחרי או תאגיד, או דומה לו.

פנייה לרשם החברות דורשת מספר מסמכים:

  • מסמך בקשה לרישום חברה: בטופס זה יש לציין את שם החברה, מטרותיה, פרטי הון רשום לבעלי המניות, פרטי הגבלת אחריות ופרטי בעלי המניות.
  • טופס הצהרת דירקטורים ראשונים: על הדירקטור, או הדירקטורים הראשונים של החברה, למלא הצהרה בדבר נכונותם לכהן ככאלה וכי לא חלה עליהם כל מגבלה שהיא לצורך כהונתם.

חתימת המצהיר צריכה להיות מאומתת על ידי עו"ד.

  • אגרת רישום חברה: בעת הגשת בקשה לפתיחת חברה יש לשלם אגרה. סכום האגרה מתעדכן מעת לעת, בסמוך לתחילת שנה אזרחית.
  • תקנון חברה: על מסמך זה להכיל נושאים שונים, ביניהם מטרות החברה, אופן חלוקת המניות, הון המניות הרשום של החברה וכדומה.

יצוין כי תקנון חברה מאומת הוא אחד מתנאי הסף שדורשים הבנקים לצורך פתיחת חשבון לחברה.

פתיחת עסק- מע"מ

עסק שאינו חברה הוא עוסק מורשה או עוסק פטור. עוסק מורשה נדרש להירשם ככזה במשרדי המע"מ. יש להגיע מוכנים עם המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות
  • אישור מהבנק עם פרטי חשבון או צילום שיק
  • חוזה שכירות מבויל או חוזה רכישה של העסק
  • חוזה עבודה

במעמד זה נרשמים פרטי העסק, כולל שמו, אצל נציג במע"מ. בהמשך תישלח אליכם תעודת עוסק מורשה החתומה על ידי מע"מ.

גם בעל חברה בע"מ מחויב בהודעה למע"מ בדבר הקמת החברה.

גיוס אשראי גמיש דרך כל הגופים
בחר דרך מי תרצה לקבל הלוואה

ערבות מדינה
בנקים
קרנות פרטיות
חברות כרטיסי אשראי
הלוואה חברתית
חברות ביטוח

התחילו בדיקת זכאות להלוואה

בחר את סכום ההלוואה המבוקש

100,000
80,000
2,000,000
המשך

פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע''מ
חזרה
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

500,000
0
10,000,000

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות מדינה
סולו מהבנק - (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
חזרה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

3
1
20

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
חזרה

מה הגיל שלך ?

28
18
90

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
חזרה

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש

חזרה
הגש בקשה

, בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם. בשעות הקרובות יחזרו אליך עם הצעה להלוואה לעסק שתתאים לצרכיך.

פתיחת עסק- מס הכנסה

הצעד הבא הוא לדווח לשלטונות מס הכנסה בדבר פתיחת עסק. ההודעה חייבת להתבצע מיד עם הפתיחה. כלל זה חל על בעלי עסק מורשה ועל בעלי חברה בע"מ כאחד.

במידה ואתם מתכננים להעסיק עובדים, יהיה עליכם לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. בהמשך יישלחו פנקסי תשלומים שעימם תבצעו את הניכויים משכר העובדים.

פתיחת עסק- ביטוח לאומי 

יש להירשם במוסד לביטוח לאומי מיד לאחר פתיחת חברה או עסק. הביטוח הלאומי ינפיק את השוברים הרלוונטיים לצורך התשלום שיתבצע על ידיכם. כמו במס הכנסה, אם בכוונתכם להעסיק עובדים, יהיה עליכם להצהיר על כך ולקבל פנקס ניכויים מבט"ל.

הדגשים נוספים בפתיחת חברה

עם תחילת הפעילות העסקית יהיה עליכם לברר את דרישות ניהול הספרים החלות עליכם. לפי הוראות מס הכנסה, חובת ניהול הספרים משתנה מעסק אחד למשנהו ולכן יש להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון כדי להבין מהן ההוראות החלות עליכם. זוהי גם הזדמנות טובה לקבלת יעוץ מקצועי לגבי תכנון המס וכן מידע ויעוץ בניהול פיננסי של העסק.

עסק שמחזור המכירות השנתי שלו לא עולה על 79,482 ₪ (נכון לדצמבר 2014) וגם לא צפוי לעלות, יכול להירשם כעוסק פטור. במקרה זה העסק פטור מתשלומי מע"מ ואף אינו יכול לקזז את המע"מ בגין עסקאות שביצע וקשורות לעיסוקו.

התחילו בדיקת זכאות להלוואה

בחר את סכום ההלוואה המבוקש

100,000
80,000
2,000,000
המשך

פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע''מ
חזרה
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

500,000
0
10,000,000

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות מדינה
סולו מהבנק - (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
חזרה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

3
1
20

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
חזרה

מה הגיל שלך ?

28
18
90

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
חזרה

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש

חזרה
הגש בקשה

, בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם. בשעות הקרובות יחזרו אליך עם הצעה להלוואה לעסק שתתאים לצרכיך.

חושבים להקים עסק או חברה בע"מ? זקוקים למידע, הנחיות ובעיקר יעוץ עסקי ופיננסי בכל הנוגע להלוואות לפתיחת עסק? מרכז העזרה לעסקים ישמח להעמיד לרשותכם אנשי מקצוע מובילים מתחום הפיננסים שילוו אתכם בשיקולים ובהחלטות בנוגע לפתיחת חברה.