מסלולי הלוואות לעסקים של בנק אוצר החייל

בנק אוצר החייל מהווה חלק מקבוצת הבינלאומי וכך נהנה מהיציבות של השתייכות לגוף פיננסי גדול וגם המאפיינים של בנק קטן יותר, שמאפשר לו לתת יחס אישי יותר ללקוחות. פעילות האשראי העסקי בבנק היא מפותחת למדי, כאשר ניתן לקבל מידע וליצור קשר עם המחלקה דרך אתר האינטרנט.

לוגו בנק אוצר החייל

מסלולי הלוואות לעסקים של בנק אוצר החייל

מחלקת הבנקאות העסקית בבנק מציעה ללקוחות שני מסלולים שונים של אשראי, כאשר המסלול הראשון מתייחס בעיקר ללקוחות עסקיים עם מחזור כספי גבוה במיוחד ואילו השני מתאים לעסקים קטנים.

  • מסלול אשראי של אוצר לעסקים – ההלוואות שמוצעות במסגרת מסלול זה מתאימות בין השאר ליזמים ולאנשי עסקים שמחזור עסקיהם הוא גבוה משלושה מיליון ₪ בשנה. בנוסף לכך, כדי לקבל את האפשרות להגיש בקשת אשראי, העסק צריך להיות קיים במשך ארבע שנים לפחות ובעל העסק צריך להציג מסמכים שונים, המעידים על יציבותה של החברה – דו"חות על רווחיות, הון עצמי, תכנית עסקית ברורה ועוד. ישנה חובה של 25% ביטחונות לפחות מראש וכמו כן ערבות בעלים וביטחונות נוספים שקשורים לפעילות העסקית – צ'קים, שעבוד נכסי נדל"ן וכ"ו.

גובה האשראי שזמין ללקוחות שעומדים בתנאי הסף הוא עד מיליון ₪, כאשר חצי מהסכום הולך למסגרת אשראי או מימון הון חוזר לטווח הקצר (עד שנה) והחצי השני מתפרס לתקופה של עד 5 שנים ובו הלקוח יכול לעשות שימוש לכל מטרה.

הריבית עבור המסגרת הבנקאית נעה בים גובה של פריים + 2.1% עד פריים + 3.6%, הכול בהתאם למצב העסק והמאפיינים האישיים של הלקוח (עד כמה סיכון האשראי שלו גבוה). הריבית עבור ההלוואה קצרת הטווח היא פריים + 2.6% לכלל הלקוחות. הריבית עבור האשראי ארוך הטווח היא פריים + 2.9%, כאשר קיימת גם עמלה של 50% על עריכת מסמכים.

 

  • מסלול אשראי של אוצר לעסקים קטנים – בעלי עסקים קטנים שזקוקים לאשראי יכולים להגיש בקשה במסגרת מסלול זה במידה ומחזור עסקיהם הוא בגובה של מיליון ₪ לשנה לפחות. בנוסף לכך, על בעל העסק להציג מסמכים המעידים על איתנות פיננסית, הון עצמי ריאלי של 10% לכל הפחות, תכנית עסקית ברורה ומקצועית, נתונים על רווחיות, מכירות ועוד. העסק צריך להיות בעל ותק של שנה לפחות כדי לעמוד בתנאי הסף של המסלול ובנוסף להציג ביטחונות ברמה של 25%, ערבות בעלים וביטחונות נוספים מהפעילות השוטפת של העסק.

 סכום ההלוואה המקסימאלי עומד על מיליון ₪, כאשר גם במקרה זה, בדומה למסלול הראשון, ישנה חלוקה בין הטווח הקצר לטווח הארוך. חצי מן האשראי צריך להיות מופנה למסגרת אשראי או הלוואה לטווח קצר עד שנה (מימון הון חוזר) והחצי השני מתפרס לתקופה של עד חמש שנים ויכול להיות מופנה לכל מטרה, בהתאם לצרכיו של הלקוח.

הריבית עבור המסגרת הבנקאית נעה בים גובה של פריים + 2.6% עד פריים + 3.6%, בהתאם למצב העסק והמאפיינים האישיים של הלקוח. הריבית עבור ההלוואה קצרת הטווח היא פריים + 3% עד לתקופה של שנה. הריבית עבור האשראי ארוך הטווח היא פריים + 3.6%, כאשר גם פה קיימת עמלה של 50% על עריכת מסמכים.

אנו במרכז העזרה לעסקים מעוניינים לקשר בין מבקשי האשראי העסקי לבין גופים פיננסיים אשר מציעים הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד. אם יש לך שאלות נוספות על אשראי עסקי בבנק אוצר החייל, מקורות מימון אחרים ונושאים נוספים לדגומת ליווי עסקי, גיוס משקעים ועוד, השאר את פרטי ההתקשרות עמך באתר ואנו נחזור אליך במהירות האפשרית.