אשראי והלוואות לקבלנים

לאחרונה הבנקים בישראל הקשיחו במידה רבה את תנאי האשראי שלהם כלפי הלקוחות והדבר משפיע במידה משמעותית גם על לווי המשכנתאות והקבלנים. לאחר המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008 שנגרם בגלל הלוואות בלתי אחראיות ללוקחי משכנתאות, הבנקים המרכזיים בעולם הסיקו את המסקנות והחלו ליישם רגולציות חדשות שמטרתן למנוע הישנות של המשבר.

קבלן שקיבל הלוואה

גם בנק ישראל החל לדרוש מהבנקים להגדיל את הונם העצמי, לשים לב לסיכוני אשראי, להעלות את רף ההון העצמי ממבקשי המשכנתאות (צעד זה בא גם להילחם בביקוש לנדל"ן ועליית מחירי הדיור) ועוד. הבנק המרכזי גם הקצה מכסה של 20 אחוז מקסימליים שיכולים להיות מיועדים כלפי אשראי לקבלנים, זאת כדי לפזר סיכוני אשראי בין סקטורים עסקיים שונים.

אם כך, כיום יש מספר אפיקים לקבל הלוואות לקבלנים, כאשר פניה לבנקים היא רק אפשרות אחת מיני רבות.

מימון לקבלנים דרך הבנקים

הדרך העיקרית לקבל אשראי עבור נדל"ן בסכומים גבוהים היא עודנה לפנות לבנקים. אולם, כפי שכתבנו בתחילה, ישנה הקשחה בתנאים לנטילת אשראי לקבלנים, אבל במידה והוצגו ביטחונות מספקים, הסיכויים לקבלת אישור גדלים משמעותית. הריביות שניתן להשיג בבנקים הן המשתלמות ביותר, גם אם התהליך עד האישור הסופי הוא ארוך יותר.

בנוסף להצגת ביטחונות, הקבלנים צריכים להזמין חוות דעת חיצוניות ולהוכיח לנציגי הבנק את הפרספקטיבות הקיימות בפרויקט הנדל"ן, לבצע הערכות שווי של מחירי הדירות, הסיכויים למכור את הנכסים הנדל"ניים בעתיד ועוד. כל זאת מאפשר לבנקים לקבל תמונת מבט מדויקת יותר על האטרקטיביות של הפרויקט ולמצוא את האיזון בין גובה המימון והסיכון שאילו הם נחשפים.

יש לציין גם, כי גם לאחר אישור האשראי לקבלנים, ישנו פיקוח הדוק של נציגי הבנק שמבקרים באתר הבנייה ובודקים את התקדמותו של הפרויקט. כל עוד ההלוואה כלפי הבנק לא נפרעה, הנכסים משועבדים לבנק.

תמיכה ממשלתית לצורך הקלת מצוקת אשראי לקבלנים

לפני מספר שנים הממשלה החליטה כי ישנו מחנק אשראי הנגרם בגלל קושי לקבל הלוואות לקבלנים מהבנקים. זאת בגלל שהבנקים הגיעו כמעט עד המכסה המקסימאלית ולא היו יכולים להציע יותר אשראי. כדי להתגבר על המצב ולהזניק את הבנייה של נדל"ן מחדש, הוקמה קרן ממשלתית שמטרתה הייתה להגדיל את האשראי לקבלנים בשישה מיליארדי שקלים.

הכוונה הייתה שהמדינה תערוב להלוואות של הקבלנים, וכך הבנקים יוכלו לרשום את האשראי שניטל מהם תחת סעיפי סקטורים עסקיים אחרים. העניין מקל במידה רבה על הקבלנים, שכן הצגת הביטחונות הנדרשים זהו אחד מהחסמים העיקריים לקבלת מימון וגידול בהתחלות בנייה בישראל.

הלוואות חוץ בנקאיות לקבלנים

מכיוון שהסכומים הנדרשים למימון אשראי קבלנים הם גבוהים במיוחד, לא כל החברות החוץ בנקאיות עוסקות בתחום. עם זאת, ישנם גופים פיננסיים רציניים שמתעסקים בנושא ומעסיקים עובדים שיכולים לבצע הערכות שווי לנכסים נדל"ניים ולבחון בצורה יעילה את הפוטנציאל של פרויקטים קבלניים.

צריך לזכור, שתנאי האשראי בגופים החוץ בנקאיים הם בדרך כלל משתלמים פחות מבחינת ריבית, אך הסיכויים שיתקבל אישור למתן הלוואה הוא גדול הרבה יותר. זאת מכיוון שהריבית הגבוהה יותר מחשבת בתוכה גם את סיכוני הריבית של הלווים. בכל מקרה, לפני שבוחרים בגוף חוץ בנקאי לצורך קבלת מימון, יש צורך לעשות סקר שוק יסודי ולבדוק את האופציות השונות שקיימות עבורכם.

לקריאה נוספת על הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

מימון חוץ בנקאי לעסקים

אשראי חוץ בנקאי

 

במידה ויש לך שאלות נוספות על אשראי והלוואות לקבלנים, אנו במרכז למימון עסקי נשמח לענות עליהן ולהפנות אותך לגורמים המקצועיים המתאימים לך. אל תפספס את ההזדמנות לחסוך זמן וכסף ופנה אלינו כבר היום. השאר את הפרטים שלך בעמוד זה והנציגים שלנו יצרו אתך קשר בהקדם האפשרי.